Lär känna JYSK

Hitta all information som du behöver för att lära känna JYSK som din potentiella arbetsgivare.

Lär känna JYSK

Hitta all information som du behöver för att lära känna JYSK som din potentiella arbetsgivare.

JYSK Values

JYSK values kommer från vår grundare, Lars Larsen. De uttrycker det beteende och den attityd som vi förväntar oss av dig som JYSK medarbetare.
Våra värderingar sammanfattas i tre ord för att påminna alla JYSKs medarbetare hur vi agerar varje dag - mot våra kunder eller mot varandra. Vi tror på bra köpmanskap, bra kollegor och kåranda.

 

 

KÖPMAN

Serviceinriktad: Jag sätter kunderna först och agera utifrån deras behov
Kostnadsmedveten: Vi är ett kostnadsmedvetet företag som säljer produkter till låga priser. Jag använder resurserna på ett förnuftigt sätt för att undvika onödiga kostnader.
Pålitlig: Ett löfte är ett löfte - jag håller mitt ord
Målinriktad: Jag arbetar hårt för att nå mina och teamets mål
Professionell: Jag är skicklig och har en kompetent attityd och förhållningssätt

 

KOLLEGA

Hjälpsam: Jag är alltid glad för att hjälpa och mer därtill
Ömsesidig respekt: Jag respekterar de människor som jag samarbetar med
Flexibel: Jag är redo att hantera förändringar och jag är alltid redo att stödja en kollega även om situationen inte är gynsamm för mig.
Öppen, ärlig och rak: Jag säger saker som de är på ett öppet och ärligt sätt
Positiv: Jag ser möjligheter snarare än hinder

KÅRANDA

Hängiven: Jag engagerar mig, jag gör en skillnad och jag bidrar till laget
Lojal: Jag står bakom JYSK och mina kollegor i gynsamma- och i tuffa situationer.
Samarbetande: Jag är angelägen om att samarbeta med andra över funktioner, positioner och landsgränser.
Påtalanderätt och plikt: Jag använder min rätt och skyldighet att ge input som skulle kunna förbättra vår verksamhet
JYSK ambassadör: Jag visar att jag är stolt över att vara en del av JYSK

JYSK Ledarskap

JYSK Ledarskap uttrycker det beteende och den attityd som vi förväntar oss av dig som chef inom JYSK.

Vi har skandinaviska rötter och vi litar på varandra. Vi tror på delegering och frihet under ansvar.

En chef inom JYSK ska se till, genom sina professionella och personliga kompetens, att vi alltid är på rätt väg mot nya resultat och att våra medarbetare är med oss. Inte för att de måste utan för att de vill. Detta är anledningen till att våra chefer är av yttersta vikt för vår framgång.
JYSK ledarskap kan sammanfattas i tre ord: Leader, coach och communicator.

LEADER

Resultatorienterad: Jag vill alltid vinna. Jag strävar ständigt efter att förbättra prestation och resultat och jag följer upp.
Beslutsam: Jag fattar beslut i rätt tid i gynsamma som tuffa situationer.
Ansvarstagande: Jag står bakom beslut och åtgärder som vidtagits av JYSK, mig själv eller mitt team
Proaktiv: Jag är alltid två eller tre steg fram och agerar i god tid.

 

COACH

Utvecklande: Jag utvecklar och tränar mitt team mot bättre prestation och jag upptäcka talanger för att säkerställa en stark medarbetarpipeline
Involverande: Jag förstår vad som motiverar mitt team och uppmuntra dem till att bidra till att förbättre resultatet.
Feedback: Jag ger direkt eller reflekterande feedback beroende på situation
Fokuserad: Jag ser till att mitt team fokuserar på det som förbättrar våra resultat 

 

COMMUNICATOR

Synlig: Jag visar vägen genom att vara närvarande och tillgänglig för mitt team
Motiverande: Jag uppmuntrar mitt lag att vara redo genom att kommunicera på ett tydligt och inspirerande sätt
Övertygande: Jag ser till att mitt team förstår besluten genom kompetenta förklaringar och tillförlitligt beteende
Informerande: Jag delar all relevant information med mitt team och min chef i god tid

Medarbetarlöften

 • JYSK är stolt över att ta väl hand om våra medarbetare genom att hjälpa just dig att nå dina mål

 • Med en stark insats är dina möjligheter oändliga

 • Vi arbetar tillsammans för att ställa ömsesidiga förväntningar på din karriär i JYSK

Bring dedication and meet possibilities

‘Bring dedication and meet possibilities’ är rubriken och ramarna för vårt medarbetarlöfte med sina tre underrubriker. Alla definierar våra löften till våra medarbetare - och de beskriver vad som gör JYSK till en attraktiv arbetsplats.

Strong teams. Great commitment.

JYSK är ett tempofyllt företag med stort engagemang i alla avseenden. Detta innebär att du kan se fram emot en utmanande och spännande arbetsdag där du kommer att vara en del av ett starkt team som fungerar som en sammansvetsad enhet:

 • Du kan räkna med ditt team
 • Ditt bidrag kommer att uppmärksammas
 • Du kommer att delta i lagsinsatser 

Our structure and concepts. Create opportunities.

JYSK har en stark och väl beprövad affärsidé som fungerar. Detta kommer att ge dig tid och energi för att förbättra dina personliga insatser:

 • Du får mer tid för kunderna
 • Vet du vad, när och hur
 • Du har bestämda mål
 • Du känner dig förberedd 

When you grow, we grow

I JYSK, fokuserar vi på din karriär, dina önskemål och din potential. Vi har en top-of-the-line utbildning och vi strävar efter att utveckla våra egna talanger:

 • Du kan göra en karriär för dig själv
 • Du får ”hands-on” träning
 • Du kommer att ansluta dig till våra interna utbildningsprogram
 • Vi ger dig kunskaper om du ger oss inställningen

Vår internationella JYSK kultur

 • En av de viktigaste orsakerna till JYSK framgång är en stark företagskultur som inte har ändrats sedan Lars Larsen öppnade sin första JYSK butik år 1979.

 • Idag är JYSK verksam i 19 olika länder - men företagskulturen är fortfarande samma ...

 

Vår internationella kultur

Vår starka företagskultur härstammar från Lars Larsen's entreprenöriella förhållningssätt och raka samtalsätt att göra affärer. Våra skandinaviska rötter har spelat en viktig roll i utformningen av våra grundläggande affärsvärden.

 • Alla anställda får massor av ansvar
 • Vi drar åt samma håll
 • Alla arbetar tillsammans, oavsett titel och position
 • Vi har en stark laganda
 • Vi är rättfram och jordnära

 

JYSK Nordic representerar följande 19 länder där JYSK är verksamt:

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige
 • Finland
 • Polen
 • England
 • Holland
 • Slovenien
 • Kroatien
 • Bosnien-Herzegovina
 • Kina
 • Tjeckien
 • Serbien
 • Ungern
 • Ukraina
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Bulgarien
 • Grekland

Framtida JYSK

Om du funderar på JYSK som din framtida arbetsplats är det viktigt för oss att ge dig en bred bild av företaget som du kommer att vara en del av. Det är därför vi vill låta dig veta vad framtiden för JYSK kan medföra. Det är naturligtvis omöjligt att förutse vad som kommer att hända - men vi kommer ändå att ge det ett försök:

 • JYSK genomgår stora förändringar och expanderar som aldrig förr
 • Vi rör oss i en ny riktning, strävar efter att sätta vårt varumärke i ett nytt perspektiv
 • Vi utvecklar vår e-handel i en snabb och jämn takt
 • Vi bygger på en stark historia för att skapa en ännu större framtid
 • JYSK domineras av bred bas av engagemang från våra medarbetare som har fått möjlighet att påverka nya och förbättrade framtida JYSK.

Vi tror att vi alltid kan göra saker lite bättre och bli ännu större – för att se till att vi fortfarande kommer att kunna ge våra kunder de bästa erbjudandena i framtiden.


Vi uttrycker vår allmänna tankar om framtiden för JYSK i vår mission och vision. Vi vill göra mer än bara ge våra kunder ett attraktivt erbjudande som enbart grundar sig på priserna. Hela vårt koncept bör vara ett bevis på våra bra erbjudanden till våra kunder.

JYSK MISSION – Varför vi är här

 • A great Scandinavian offer for everyone within sleeping and living

För att utveckla detta, låt oss titta på de delar av missionen:

Great offer

 • Ett bra erbjudande i JYSK är mycket mer än konkurrenskraftiga priser och erbjudanden. Det är det totala konceptet och service erfarenheten av JYSK.

For everyone

 • Vi vill vara våra kunder nära och vi tror att vi har något att erbjuda för alla i nya såväl som befintliga länder

Sleeping and living

 • JYSK har en lång historia av kompetens inom försäljning av täcken, kuddar och madrasser, vi har inomhus- och utemöbler.

JYSK VISION

JYSK VISION behandlar våra tre viktigaste intressenter: kunder, anställda och aktieägare. Vi vill vara

 • våra kunders förstahandsval
 • våra medarbetares förstaval inom retail
 • världens mest utbredda och lönsamma butikskedja 

GO JYSK

GOJYSK.com är JYSK-anställdas onlineuniversum.

Tillgängligt på 18 språk ger GOJYSK.com aktuella nyheter och funktioner från JYSKs värld. Vi berättar historier utifrån JYSK-anställdas perspektiv för att inspirera och informera över kulturella bakgrunder och landsgränser. 

Genom att vara tillgänglig för allmänheten ger GOJYSK.com också en inblick i vårt företag för alla som är intresserade av att veta vad som händer på JYSK. 

 • Den är tryckt i 11.000 exemplar och översatts till 19 olika språk
 • Den publiceras fyra gånger om året - i mars, juni, september och december.
 • Den skickas hem till alla anställda.
 • Syftet är att informera, förena och underhålla alla JYSK anställda över landsgränserna.
 • Den berättar historier om våra medarbetare - med en mänsklig vinkel. Fokus ligger på människor och indirekt på att vara goda kollegor.
 • Den presenterar artiklar som täcker av aktuella ämnen.
 • Den bygger företagsanda genom att tillhandahålla goda exempel för alla att följa.
 • Som en internationell tidskrift, är det ett företagsverktyg, som omfattar fyra nationella sidor i varje nummer (förutom i England).
 • Artiklarna är skrivna "på plats" när det är möjligt för att garantera mycket mer trovärdighet och detaljerat innehåll än i en tidskrift som skrivits helt av ett huvudkontor.
 • Den har ett avslappnad tonfall - den är inte ett Speakers Corner för ledningsgruppen.
 • Den kan skapa konstruktiva diskussioner mellan kollegor.
 • Fokus ligger i första hand på de anställdas intressen och behov.
 • Läsarna är kritiska och upptagna mediekonsumenter - händelser ska beskrivas professionellt.
 • Den är en kanal för företagsinformation, vilket gör att viktiga eller relevanta frågor / projekt som skall beskrivas.
 • Den stärker företagets anda över landsgränserna.
 • Den är en plattform för att lära sig om butiker i andra JYSK länder.