Arbeta på vårt Centrallager

Tycker du att lagerhantering och logistik är spännande? Eller är du bra på administrativa uppgifter?

Anslut dig till våra team på Distributionscentret inom lager eller administration!

Centrallager

Arbeta på vårt Centrallager

Tycker du att lagerhantering och logistik är spännande? Eller är du bra på administrativa uppgifter?

Anslut dig till våra team på Distributionscentret inom lager eller administration!

Centrallager

Arbeta på vårt Centrallager

  • Vårt Centrallager supportar många JYSK butiker och ser till att leverera alla varor som beställs

  • Vi arbetar i skift – dagtid, kvällstid och natt och är igång 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan

  • Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö och organiserade arbetsrutiner

  • Du får en chans att utvecklas – det finns alltid ett nytt karriärsteg på JYSK!

Centrallager

Arbeta med Administration på centrallgret

  • Administrationsavdelningen gör att aktiviteterna på centrallagret är möjliga!  

  • Arbeta på administrationen och optimera flödet av alla varor till JYSK butikerna

  • DC Administrationen har cirka 130 olika uppgifter - du kommer vara ansvarig för 50-70 av dem

  • Visa entusiasm och vi kommer lära dig allt du behöver veta för att lyckas på CL Administrationen

  • Utmana dig skälv, ta ansvar och få en chans att utvecklas – där finns alltid ett nästa karriärsteg på JYSK!

Administration Centrallagret

Arbeta inom logistik

Inom logistik kommer du att arbeta med alla flöden inuti lagret, inkommande och utgående. Huvudansvaret för denna avdelning är att precisera "flaskhalsar" analyserar dem och komma med lösningar som är kostnadseffektiva och öka den totala produktiviteten.

logistik

Arbeta inom Supply Chain Optimisation (SCO)

 

Avdelningen Supply Chain Optimering arbetar med inkommande och utgående logistik i försörjningskedjan - med fokus på både inkommande transporter förvaltning och utgående transporter allt  i syfte att optimera leveranskedjan, minska kostnaderna och öka effektiviteten.

Supply Chain Optimisation (SCO)