Säljare i butik


Som säljare i någon utav våra butiker ska du vara tillgänglig för kunderna, erbjuda Sveriges bästa kundservice genom att analysera kundens situation och behov - och hitta en lösning för att uppfylla dem. Dessutom skall du uppnå och upprätthålla en god kunskap om våra produkter samt hålla en hög butiksstandard och säkra att butiken alltid är inbjudande för kunderna.

Beskriver du dig som ambitiös och resultatorienterad? Är du ivrig för att skapa försäljningsresultat och är motiverad till att bidra till bra prestation för butiken? Läs då vidare! 

 

 

Säljare

Områdesansvarig i butik

I rollen som Områdesansvarig ansvarar du över försäljningen i ett produktområde i butiken. 

 

De olika områdena du kan ansvara över är madrasser, täcke/kuddar, möbler och hemtextil. Ditt ansvar blir att se till att våra produkter alltid finns tillgängliga för kunderna. Du kommer även få möjlighet att träna dina kollegor inom ditt ansvarsområde. Men, du kommer också själv få genomgå en introduktion i produktkunskap så att du blir experten i butiken. Du förväntas kunna öka merförsäljningen genom att tipsa om kompletterande produkter. 

 

Skulle du beskriva dig som flitig, ansvarstagande och har nära till ett leende. Drivs du av bra kundservice? Läs då vidare. 

 

Områdesansvarig

Logistikansvarig i butik

 

Som Logistikansvarig säljare i butik är du ansvarig för lagret i din butik. Det innebär att du tränar och utbildar dina kollegor i rutinerna på lagret som exempelvis leverans, varumottagning, påfyllnad ut i butik för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Du skall även registrera och kontrollera leverans av varor samt hålla koll på order och leveranser, inventera och förbereda lagret för nästkommande dag. Du skall även leverera Sveriges bästa kundservice genom att du själv varvar lagerpass med sälj i butiken

 

Beskriver du dig själv som organiserad och har enkelt för att skapa en bra överblick in en dynamisk och tempofylld miljö. Gillar du dessutom att få ta ansvar och är flitig? Läs då vidare. 

Logistikansvarig

Arbeta som Ställföreträdande Butikschef

I rollen som Ställföreträdande Butikschef ansvarar och säkerställer du att dina kollegor sätter kunden främst och att butiken är kampanjklar. 
Dessutom skall du coacha, motivera och involvera butikspersonalen för att säkerställa att alla når säljmålen. Du ansvarar för försäljningen i butiken och kommer spender tiden ute i butiken med fokus på försäljning samt träna och utveckla personalen. Du kommer även få ansvar över att följa upp nyckeltal i försäljningsrapporten, planera och schemalägga arbetsuppgifter för personalen för att säkerställa att ni når säljmålet för dagen/veckan/månaden. Ett viktigt ansvarsområde för rollen är även att beställa varor, planera och förbereda inför kampanjer eller vid säsongsomställningar.  


Beskriver du dig själv som resultatinriktad, kraftfull och gillar att hantera många saker samtidigt? Trivs du som bäst i en dynamisk och hektisk miljö och är bra på att insppirera och mitivera? Läs då vidare. 

 

Ställföreträdande Butikschef

Butikschefstrainee

Syftet med vårt Butikchefstrainee program är att förbereda dig för en tjänst som Butikschef. Du kommer få följa en butikschef som blir din mentor och delta i 5 moduler, vardera en vecka och sammanlagt 24 dagar. I den här rollen är det viktigt att du är flexibel och redo att röra dig inom distriktet. Under tiden som Butikschefstrainee kommer din mentor vara din coach och bedöma din prestation, ge dig feedback och ge dig förutsättningar för att kunna bli Butikschef. Under programmet kommer du bland annat få kunskap inom schemaläggning, planera och strukturera deadlines, leda och utveckla prestationen i butiken, leda, involvera och motiver medarbetare, delegera olika ansvar och uppgifter och mycket, mycket mer! 

Vårt SMT-programm är perfekt för dig som beskriver dig själv som är flitig och har en stark vilja att utvecklas. För dig som är resultatinriktad och kan motivera dig själv och skapa din egna framgång under SMT-programmet och som har en positiv inställning och kan motivera andra. Nyfiken? Läs vidare! 

 

 

 

Butikschefstrainee

Butikschef

I rollen som Butikschef krävs stort engagemang och du strävar alltid efter att prestera på topp genom att gå i täten och driva försäljning genom teamet. Jobbet innebär att du ansvarar för att leda ditt team till framgång genom att etablera nya mål, ansvara för uppföljning och vara den slutgiltiga beslutsfattaren i butik. Du ansvarar också för att planera butikens bemanning samt att leda, involvera och motivera dina medarbetare. Slutgiltigen ansvarar du också för att utvärders försäljningssiffror tillsammans med Biträdande butikschef och sätta försäljningsstrategier. 

Beskriver du dig som resultatorienterad och motiveras du genom en ständig strävan mot förbättring? Trivs du som bäst i en dynamisk miljö där du får vara en drivkraft som leder vägen och inspirerar andra genom att definiera tydliga mål och uppgifter? Är du organiserad och kan enkelt se "helheter"? Läs då vidare. 

Butikschef

Distriktschefstrainee (District Manager Trainee, DMT)

Syftet med vårt DMT program är att förbereda dig för tjänsten som distriktschef. Du kommer att ha ansvar för din egen butik och arbeta som butikschef under DMT-programmet medan vi kommer att förbereda dig för din framtida roll som distriktschef i JYSK. Din utbildning kommer att vara en kombination av kurser, projekt och framtida uppgifter med koppling till ditt dagliga arbete. Under ditt DMT program kommer du bland annat att lära dig att optimera försäljning, resultat och drift i alla butiker i ett distrikt enligt gällande marknadsföringskampanjer, uppnå budget- och försäljningsmål. Slutligen kommer du att fungera som en länk mellan distrikt- butiker- och Retailavdelningen på huvudkontoret. 

Beskriver du dig som en resultatinriktad person som motiveras av att uppnå bra resultat med ditt butiksteam? Som DMT måste du vara en kommersiell och resultatdriven köpman. Är du redo att ta på sig en mer omfattande ledningsfunktion och mer ansvar? Är du en god ledare och coach för dina medarbetare som dessutom är beslutsam och ivrig att leda ditt distrikt till framgång

 

Distriktschefstrainee

Distriktschef

I rollen som Distriktschef ansvarar du för att leda försäljningen i distriktet och säkrar rutiner i butikerna och att de följer aktuella kampanjer och erbjudande. Dessutom ska du leda, träna och arbeta med alla Butikschefer i distriktet och säkerställa att varje butik når budget och säljmål samt levererar utmärkt kundservice. Vidare ska du som Distriktschef utmana och fokusera så att butikerna håller deadlines och omsättningskrav, samt se till att hålla en god arbetsmiljö och säkerställa att medarbetarna trivs och mår bra på jobbet. Slutligen ska du även analysera varje butiksprestation och följa upp på alla produktområden samt se och utveckla talanger som har potential att gå vidare till ny tjänst i framtiden.

Beskriver du dig som resultatinriktad och kan motivera och inspirera andra? Är du ihärdig, konsekvent samt har enkelt för att delegera ansvar och uppgifter? Faller det sig naturligt för dig att s och utveckla talanger för att kunna bygga en bra intern organisation? Läs då vidare. 

 

 

Distriktschef

Arbeta som Regionchef - Retail Manager (RM)

Som Retail Manager kommer du att ansvara för att säkerställa optimal butiksdrift inom JYSK och svara för den totala prestationen i din region detta genom att utveckla strategier, genomförande av nuvarande JYSK koncept, nå budget och nå bestämda mål och landsspecifika uppgifter och refererar till VD/Head of Retail i ditt land. Du ansvarar för att utmana, motivera och sätta en sund press på distrikten för att se till att distriktschefer håller sig inom budgetramar, möter deadlines och når omsättningsmålen. Du ansvarar även för att optimera butiksnätet genom att öppna nya butiker och genom att flytta och utvidga befintliga lokaler, samt assistera, utbilda och utveckla distriktschefer i syfte att säkerställa hög butiks standard, förbättra omsättning i regionen / landet och uppnå budgetar.

 

Beskriver du dig som en bra och ärlig/rak ledare som dessutom är seriös, ambitiös och motiverande genom att skapa bra resultat? Har du ett strategiskt, positivt och proaktivt tanksätt och en hög dos energi och entusiasm? Läs då vidare!

 

 

Regionchef (Retail Manager)

Arbeta som VD

Som VD kommer du att ansvara för att säkerställa optimal butiksdrift inom JYSK och den totala prestationen i ditt land detta genom att utveckla strategier, genomförande av JYSK Values, nå budgetar och nå bestämda mål och landsmål.

VD